نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کاربرد اینستاگرام در افزایش فروش محصولات تولیدی

دوره 1، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-9

سجاد رحیمی مدیسه؛ آتنا قلی‌پور شهرکی؛ وحید دالوند؛ عاطفه خوش فطرت