نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی الکترونیکی بر توسعه بازار خودروهای وارداتی در ایران (مورد مطالعه شرکت مدیران خودرو)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 28-47

علیرضا افتخاریان قمصری؛ علیرضا میرعمادی؛ سیدابوالقاسم میرا