نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تاثیر بانکداری الکترونیکی بر نیت رفتاری مصرف کنندگان در صنعت بانکداری

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399

ابراهیم جواهری زاده؛ رسول ثانی فرد؛ افسانه آزاده دل