نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل بوجود آورنده چابکی در بانک سپه استان خوزستان با رویکرد آمیخته

دوره 2، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 54-69

10.52547/jabm.2.2.54

حسن رشیدی؛ صادق طوسی زاده؛ علی جوکار