نویسنده = سمانه کلدانی
تاثیر امضای برند از طریق متغیرهای واسط نگرش به برند ،آگاهی از برند و شهرت برند بر عملکرد برند

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 162-186

10.52547/JABM.2.4.162

سمانه کلدانی؛ عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه