کلیدواژه‌ها = عملکرد
تاثیر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط تکنولوژی محور با تاکید بر نقش تعدیلگری عوامل محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1401

حمیدرضا شمخالی؛ سمیه عربی؛ منوچهر نیکنام


تأثیر رضایت شغلی بر عملکرد سازمانی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 178-200

الهام غلامی