موضوعات = مدیریت برند
طراحی و تبیین مدل خیانت مصرف‌کننده به برند وتاثیر آن بر ارزش ویژه برند درکسب‌وکارهای الکترونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1401

زهرا ساسانیان اصل؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ زهرا علیپور درویشی؛ شادان وهاب زاده


طراحی الگوی پارادایمی سرگردانی مشتریان در انتخاب برند با تمرکز بر ارزش ادراک شده از خدمات: کاربرد رویکرد داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

رضا ارویش؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ هرمز مهرانی؛ اسماعیل کاووسی


ارائه الگوی برندینگ شخصی در شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: حوزه خدمات آموزشی)

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 137-168

مرتضی افشاری؛ پیام پاسلاری؛ سعید مرادپور


تاثیر امضای برند از طریق متغیرهای واسط نگرش به برند ،آگاهی از برند و شهرت برند بر عملکرد برند

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 162-186

10.52547/JABM.2.4.162

سمانه کلدانی؛ عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه