تعداد مقالات: 64

1. بررسی کاربرد اینستاگرام در افزایش فروش محصولات تولیدی

دوره 1، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-9

سجاد رحیمی مدیسه؛ آتنا قلی‌پور شهرکی؛ وحید دالوند؛ عاطفه خوش فطرت


2. بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر (مطالعه موردی : بیمه ایران)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-12

حمیدرضا رضوانی؛ افسانه علی آبادی؛ سارا دانیالی


6. بررسی تاثیر جوسازمانی بر نوآوری در خدمات (مطالعه موردی بانک سینا شعب شهر تهران)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 28-48

کبری حسینی؛ علی عبدی جمایران؛ سید زمان موسوی میرکلایی


8. بررسی تاثیر تجربه برند بر نگرش برند، اعتبار برند و ارزش ویژه برند

دوره 1، شماره 1، بهار 1399، صفحه 33-49

مسعود کیماسی؛ مژده خوشنویس


12. تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد آژانس‌های گردشگری: نقش میانجی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 94-106

حشمت الله عسکری؛ جعفر عباس پور؛ محبوبه رشیدی


18. تأثیر رضایت شغلی بر عملکرد سازمانی

دوره 1، شماره 1، بهار 1399، صفحه 178-200

الهام غلامی


21. اعتباریابی مدل مفهومی چابکی استراتژیک در بانک ملی ایران

دوره 2، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-14

10.52547/JABM.2.3.1

پرستو محمدکریمی؛ میرعلی سیدنقوی؛ عادل صلواتی


22. طراحی الگوی بازاریابی مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 15-29

10.52547/JABM.2.3.15

امیر آزاد ارمکی؛ عارفه داودی؛ امیررضا علیزاده مجد


24. تأثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی الکترونیکی بر توسعه بازار خودروهای وارداتی در ایران (مورد مطالعه شرکت مدیران خودرو)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 28-47

علیرضا افتخاریان قمصری؛ علیرضا میرعمادی؛ سیدابوالقاسم میرا