بررسی کاربرد اینستاگرام در افزایش فروش محصولات تولیدی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-9

سجاد رحیمی مدیسه؛ آتنا قلی‌پور شهرکی؛ وحید دالوند؛ عاطفه خوش فطرت


بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر (مطالعه موردی : بیمه ایران)

دوره 1، شماره 2، تیر 1399، صفحه 1-12

حمیدرضا رضوانی؛ افسانه علی آبادی؛ سارا دانیالی


ارزیابی اثربخشی تبلیغات فرهنگی روی وب(موردمطالعه: بنرهای روی وب‌سایت)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 19-41

10.52547/JABM.3.1.19

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ فیروزه پور قاسمی؛ مهرداد صادقی ده چشمه


بررسی تاثیر جوسازمانی بر نوآوری در خدمات (مطالعه موردی بانک سینا شعب شهر تهران)

دوره 1، شماره 2، تیر 1399، صفحه 28-48

کبری حسینی؛ علی عبدی جمایران؛ سید زمان موسوی میرکلایی


بررسی تاثیر تجربه برند بر نگرش برند، اعتبار برند و ارزش ویژه برند

دوره 1، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 33-49

مسعود کیماسی؛ مژده خوشنویس


ارائه مدل داستان سرایی برند در صنعت بانکداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

فواد کوهزادی؛ عباس مشمول؛ محمدرضا غنی زاده؛ ادیب اقبالیار


شناسایی و ارزیابی موقعیت راهبردی بخش انرژی در ایران

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 70-92

10.52547/JABM.3.1.70

توحید فیروزان سرنقی؛ حمید خجسته؛ داریوش طهماسبی


طراحی مدل مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر کلان داده

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 112-130

10.52547/JABM.3.1.112

فواد کوهزادی؛ حسین قره بیگلو؛ حسین بوداقی خواجه نوبر؛ یعقوب علوی متین