تعداد مقالات: 49
1. بررسی کاربرد اینستاگرام در افزایش فروش محصولات تولیدی

دوره 1399، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-9

سجاد رحیمی مدیسه؛ آتنا قلی‌پور شهرکی؛ وحید دالوند؛ عاطفه خوش فطرت


2. بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر (مطالعه موردی : بیمه ایران)

دوره 1399، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-12

حمیدرضا رضوانی؛ افسانه علی آبادی؛ سارا دانیالی


4. بررسی تاثیر جوسازمانی بر نوآوری در خدمات (مطالعه موردی بانک سینا شعب شهر تهران)

دوره 1399، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 28-48

کبری حسینی؛ علی عبدی جمایران؛ سید زمان موسوی میرکلایی


5. ارائه الگویی برای تعیین عوامل تاثیرگذار بر جذب سرمایه گذاری در مناطق تجاری-خارجی ( مورد مطالعه: تجاری-خارجی ارس)

دوره 1399، شماره 1، بهار 1399، صفحه 23-32

میر مهدی حسینی؛ متینه مقدم؛ محمد علی موسی زاده؛ پوریا فرح گل


6. بررسی تاثیر بنیان های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مصرف کننده در ایران با رویکرد فراتحلیل

دوره 1399، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 49-61

حشمت الله عسکری؛ جعفر عباس پور؛ محبوبه رشیدی؛ سید زمان موسوی میرکلایی


7. بررسی تاثیر تجربه برند بر نگرش برند، اعتبار برند و ارزش ویژه برند

دوره 1399، شماره 1، بهار 1399، صفحه 33-49

مسعود کیماسی؛ مژده خوشنویس


9. بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر اثربخشی بازاریابی

دوره 1399، شماره 1، بهار 1399، صفحه 50-64

مسعود کیماسی؛ مژده خوشنویس


10. تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد آژانس‌های گردشگری: نقش میانجی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی

دوره 1399، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 94-106

حشمت الله عسکری؛ جعفر عباس پور؛ محبوبه رشیدی


15. بررسی کیفیت خدمات ارزی بانک‌های ایرانی در دوران تحریم

دوره 1399، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 141-151

مسعود کیماسی؛ مژده خوشنویس


16. بررسی عوامل تاثیر گذار بر بروز نوآوری و خلاقیت در سازمان ها

دوره 1399، شماره 1، بهار 1399، صفحه 157-165

ابوالقاسم عربیون؛ علی عبدی جمایران؛ سید زمان موسوی میرکلایی


17. تأثیر رضایت شغلی بر عملکرد سازمانی

دوره 1399، شماره 1، بهار 1399، صفحه 178-200

الهام غلامی


19. تأثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی الکترونیکی بر توسعه بازار خودروهای وارداتی در ایران (مورد مطالعه شرکت مدیران خودرو)

دوره 1399، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 28-47

علیرضا افتخاریان قمصری؛ علیرضا میرعمادی؛ سیدابوالقاسم میرا


21. بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سهم بازار

دوره 1399، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 81-90

حسن حبیبی ماچیانی؛ محمد تقی پور؛ شهروز پروایی مریان؛ مجتبی کریمی