دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی استراتژیک اثرات نظام ارزی بانک‌ها و یکسان‌سازی نرخ ارز بر عملکرد بانک تجارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

حسین نوروزی؛ داریوش طهماسبی آقبلاغی؛ خیرالله جاسم بچاری


2. ارزیابی اثر مشارکت، تعهد و اعتماد مشتری بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی رضایت مشتری (مورد مطالعه: محصولات سامسونگ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1400

احمد فلاح؛ ارکیده حامدی


مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

3. شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر نرخ خرید در شبکه‌های اجتماعی برخط با بهره‌گیری ‏از مدل کانو و تاپسیس فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1400

فاطمه منتظری سانیج


مقاله مروری

4. مروری بر جایگاه پژوهشی برند در آژانس‌های مسافرتی جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1400

ساناز برارش؛ امین هاشمی


مقاله پژوهشی

5. شناسایی و ارزیابی موقعیت راهبردی بخش انرژی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1400

توحید فیروزان سرنقی؛ حمید خجسته؛ داریوش طهماسبی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

6. بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و غیرسازمانی با انگیزه خدمت عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1400

علیرضا منظری توکلی؛ محمدرضا بهرام زاده؛ سنجر سلاجقه