دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ارائه مدل داستان سرایی برند در صنعت بانکداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

فواد کوهزادی؛ عباس مشمول؛ محمدرضا غنی زاده؛ ادیب اقبالیار


مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

شناسایی چالش‌های مدل تجاری بنگاه‌های کوچک و متوسط در مسیر تحول دیجیتال در دوران همه‌گیری کوید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

مهسا اکبری؛ فرشته سادات  احمدی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه صنعت حمل و نقل هوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.52547/JABM.3.2.3

مهدی نیک نژاد؛ کامبیز هژبر کیانی؛ احمد سرلک؛ مریم خوشنویس


مقاله پژوهشی

تاثیر برند جذاب و هواخواهی برند بر ارزش ویژه برند باشگاه ورزشی استقلال با نقش میانجی عشق برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

محمد باشکوه اجیرلو؛ مهرداد ناصرپور


تدوین و اعتبارسنجی مدل اعتمادمشتریان به خدمات الکترونیکی در صنعت بیمه ؛ پژوهشی درپیامدهای بحران کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

فاضل سیدی؛ ندا شاهمیرزالو؛ بهروز قلیچ لی


بررسی عوامل موثر بر سرعت بین‌المللی‌شدن با نقش میانجی چابکی سازمانی در شرکت‌های SME دارویی استان البرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

حسین نوروزی؛ سهیلا خدامی؛ هانیه بذرپور


بررسی موانع مدیریتی توسعه اماکن و تاسیسات ورزشی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

محمد سعید کیانی؛ زکیه امیدی


تأثیر هنرآفرینی شغلی بر رضایت بیماران: با تأکید بر نقش میانجی کیفیت خدمات سلامت.مورد مطالعه بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1401

فرزانه مشایخی؛ ابراهیم رجب پور؛ حیدر احمدی؛ مجید اسماعیل پور


تأثیر سبک رهبری سازمانی بر اثربخشی کارکنان با نقش میانجی عدالت سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1401

مجتبی معظمی؛ بهشته فضلعلی


ارزیابی عملکرد پرتفوی چند هدفه MVSE در صنایع پالایشگاه، پتروشیمی، یوتیلیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1401

مریم خلیلی عراقی؛ آرش امینی؛ هاشم نیکومرام