دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ارائه مدل داستان سرایی برند در صنعت بانکداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

فواد کوهزادی؛ عباس مشمول؛ محمدرضا غنی زاده؛ ادیب اقبالیار


تدوین و اعتبارسنجی مدل اعتمادمشتریان به خدمات الکترونیکی در صنعت بیمه ؛ پژوهشی درپیامدهای بحران کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

فاضل سیدی؛ ندا شاهمیرزالو؛ بهروز قلیچ لی


بررسی موانع مدیریتی توسعه اماکن و تاسیسات ورزشی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

محمد سعید کیانی؛ زکیه امیدی


تأثیر سبک رهبری سازمانی بر اثربخشی کارکنان با نقش میانجی عدالت سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1401

مجتبی معظمی؛ بهشته فضلعلی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

بررسی نقش شورای رقابت در توسعه حقوق مالکیت فکری محصولات تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

کاظم خورشیدی؛ محمد صادقی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی


مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر بازاریابی الکترونیکی هوشمند بر قصد خرید تجاری (B2B) در منطقه خاورمیانه با نقش میانجی کارآفرینی الکترونیکی در دوران پسا کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

علیرضا روستا؛ مرتضی جعفری زارع؛ راحله بیرانوند


طراحی مدل تاب آوری بانکداری شرکتی الکترونیک در شرایط تحریم اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

حمیدرضا جمشیدی؛ شادان وهاب زاده منشی؛ لیلا آندرواژ


مقاله مستخرج از رساله دکتری

طراحی و تبیین مدل ارتقا‌ء مدیران مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در سازمان تأمین اجتماعی کشور (ستاد مرکزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1401

مهدی محبی؛ سیدمحمدرضا داودی؛ سید رسول آقاداود


مقاله پژوهشی

طراحی مدل فرا ابتکاری مدیریت ریسک اعتباری بانک رفاه با رویکرد هوش مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

احمدرضا الهی؛ رحمت الله محمدی پور؛ اسفندیار محمدی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

طراحی مدل توسعه یافته ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن ( مطالعه موردی: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

مروارید شجاعی؛ تورج مجیبی میکلائی؛ علی مهدی زاده اشرفی


مقاله پژوهشی

تدوین مدل توسعه فردی- تجاری کارکنان سازمان منطقه آزاد اروند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

حاجیه رجبی فرجاد؛ مونا حلوایی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

طراحی مدل قابلیت های نوآوری باز تجاری در صنایع نظامی ایران با استفاده از پارادایم داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1401

محسن برزگر خلیلی؛ نصرت الله شادنوش؛ محمدعلی کرامتی


مقاله پژوهشی

طراحی و اعتبارسنجی مدل بانکداری پایدار جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

مسعود عطائی قراچه؛ سید محمدرضا داودی؛ امیر هرتمنی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارائه الگوی برندینگ شخصی در شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: حوزه خدمات آموزشی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

مرتضی افشاری؛ پیام پاسلاری؛ سعید مرادپور


مقاله پژوهشی

تدوین الگوی بازاریابی موقعیت های سینمایی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1401

گالیا حیدریان؛ اسماعیل حسن پور قروقچی؛ وحید مکی زاده؛ محمد غفورنیا


مقاله مستخرج از رساله دکتری

طراحی و تبیین مدل خیانت مصرف‌کننده به برند وتاثیر آن بر ارزش ویژه برند درکسب‌وکارهای الکترونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1401

زهرا ساسانیان اصل؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ زهرا علیپور درویشی؛ شادان وهاب زاده


مقاله پژوهشی

بررسی نقش قابلیت مدیریتی پویا و شدت رقابت برتأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر ابعاد استراتژی رقابتی (مورد مطالعه: شرکتهای صادراتی نمونه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

سعید فرجام؛ نسرین رسولی


ارائه الگوی توسعه اخلاق اداری- تجاری نظام مند: مورد مطالعه بانک های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

جواد شمسی پور؛ ابوالحسن فقیهی؛ رضا نجف‌بیگی؛ محمدجواد کاملی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

بررسی عوامل موثر بر خلق ارزش در صنعت گردشگری استان ایلام با استفاده از تکنیک دلفی و تحلیل محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

رحیم رستمی؛ پیام پاسلاری؛ اسماعیل حسن پور قروقچی


مقاله پژوهشی

Factors Affecting the Decreasing of Total Fertility Rate below Replacement Rate and its Survival by using Survival Analysis: Social Marketing Approach

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

عزت اله عباسیان


رتبه بندی عوامل مؤثر بر ساماندهی منابع انسانی با رویکرد سبز با استفاده از شاخص های تصمیم گیری چندمعیاره در اداره کل مالیاتی استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

یداله رحیمی؛ حسن رنگریز؛ عادل فاطمی


مدل خلق ارزش از کلان داده در بازاریابی؛ رویکردی فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

یوسف محمدی فر؛ سلیمه السادات خسروی


طراحی الگوی صادرات محور محصولات نفتی و مشتقات آن با رویکرد اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

حسن بشی؛ وحید ثانوی گروسیان؛ علی حسین زاده


مقاله مستخرج از رساله دکتری

سنجش بازاریابی دیجیتال در کسب حمایت خیرین از نهادهای عام المنفعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

فرزانه گلشنی؛ فریز طاهری کیا؛ کیومرث آریا


مقاله پژوهشی

سیستم استنتاج فازی برای بررسی نقش های کودکان در خرید خانواده و نحوه تعامل وا لدین با آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1401

علی قربانی؛ مهرداد پریسای


مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

تاثیر تبلیغات محیطی بر قوم‌گرایی مصرف‌کننده، آگاهی برند و اعتبار برند در شرکت‌های کارآفرین؛ نقش تعدیل‌گر ارزش ادراک شده و رفتار شهروندی مصرف‌کننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

سید عباس ابراهیمی؛ ایمان ظفرنژادیان؛ میثم مدرسی


مقاله پژوهشی

ارائه چارچوب مدیریت نیروی فروش در فروشگاه های زنجیره ای رفاه با بهره گیری از روش بیبلیومتریک و تحلیل مضمون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

مریم گودینی؛ محمد صفری


مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارائه مدل جامع بازاریابی دیجیتال برای صنعت گردشگری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

عرفان دانش پژوه؛ لیلا آندرواژ؛ کیومرث آریا


طراحی و ارزیابی مدل در بازاریابی احساسی (مورد مطالعه: مشتریان رستوران های جزیره کیش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

مجید محبی؛ داریوش جمشیدی؛ علیرضا روستا


مقاله پژوهشی

شناسایی موانع پیاده سازی سیستم اطلاعات سلامت در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1401

مهرزاد کاشی زنوزی؛ عزت اله عباسیان؛ ایوب محمدیان


مقاله مستخرج از رساله دکتری

زیرساخت‌ها و عوامل موثر بازاریابی سینمایی موفق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1401

گالیا حیدریان؛ اسماعیل حسن پور قروقچی؛ وحید مکی زاده؛ محمد غفورنیا


طراحی الگوی پارادایمی سرگردانی مشتریان در انتخاب برند با تمرکز بر ارزش ادراک شده از خدمات: کاربرد رویکرد داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

رضا ارویش؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ هرمز مهرانی؛ اسماعیل کاووسی


چالش های مربوط به تضمین گمرکی در مقایسه با کنوانسیون‌های بین المللی و قوانین هم عرض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

صادق سلیمی؛ سعید خردمندی؛ خدیجه مرادی


مقاله پژوهشی

چالش ها و موانع داوری در قراردادهای بین المللی صنعت خودرو و راهکارهای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

محبوب پناهی؛ امیر محمودی؛ بهنام حبیبی درگاه


ارائه الگوی مفهومی توسعه بازار محصولات غذایی ارگانیک در بازار ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

ندا زرین نگار؛ محسن نجفی؛ شادان وهاب زاده؛ محمدامین آئینی


موفقیت فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌های اجتماعی شرکت با تاکید بر خصوصیات یکپارچگی و پاسخگویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

حمید خزائی زاده؛ فرشته لطفی‌زاده؛ محمد علی عبدالوند؛ رحیم محترم


Explaining the role of excitement on women's shopping experience by examining the motivation of shopping with a partner

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

مژگان رجبی؛ محمد علی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی