تعداد مقالات: 81

64. ارزیابی تجربه مشتریان فولاد مبارکه اصفهان

دوره 1، شماره 2، تیر 1399، صفحه 151-170

علی صنایعی؛ آذرنوش انصاری


65. تاثیر امضای برند از طریق متغیرهای واسط نگرش به برند ،آگاهی از برند و شهرت برند بر عملکرد برند

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 162-186

10.52547/JABM.2.4.162

سمانه کلدانی؛ عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه


70. طراحی الگوی هوشمندسازی مدیریت فروشگاه های زنجیره ای ایران بر پایه هوش تجاری ( مورد مطالعه فروشگاه زنجیره ای پروما)

دوره 1، شماره 4، دی 1399

ابوطالب حبیبی ماچیانی؛ محمد تقی پور؛ یاسر فولادی تالاری؛ محمود سواررخش


74. مطالعه تاثیر بانکداری الکترونیکی بر نیت رفتاری مصرف کنندگان در صنعت بانکداری

دوره 1، شماره 4، دی 1399

ابراهیم جواهری زاده؛ رسول ثانی فرد؛ افسانه آزاده دل


75. ارائه مدل عملیاتی مؤثر برجذب سرمایه گذاری

دوره 1، شماره 4، دی 1399

میرمهدی حسینی؛ یدالله جمالی