مدل خلق ارزش از کلان داده در بازاریابی؛ رویکردی فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت و کارآفرینی ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

چکیده: مقاله پیش رو به شناسایی زمینه‌های کاربرد و چگونگی بهره‌برداری از کلان داده‌ها در بازاریابی می پردازد. رشد روزافزون داده‌های حاصل از فعالیت کاربران در اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، رایانش ابری، حس‌گر‌ها و تلفن‌های همراه؛ حجم زیادی از کلان داده مرتبط با حوزه بازاریابی را تولید کرده است. پردازش مداوم این داده‌ها باهدف فهم روابط، الگوها و چارچوب‌های بنیادی به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل‌شده است. در این پژوهش بر اساس منطق حا کم بر روش تحقیق فراترکیب، 47 منبع با بهره‌گیری از متدولوژی کسب بررسی و زمینه‌های کاربرد کلان داده در بازاریابی شناسایی و اولویت‌بندی شدند. پس از تجزیه‌وتحلیل مقالات 170 کد با روش کدگذاری زنده و کدگذاری بر اساس سازه‌های جامعه‌شناختی استخراج و در 21 تم و 7 مقوله دسته‌بندی شدند. به‌صورت خلاصه و بر اساس مدل مستخرج از یافته‌های پژوهش می‌توان چهار بخش: ارزش استراتژیک کلان داده در بازاریابی؛ ارزش اطلاعاتی؛ فرایند تولید و بازتولید اثر و هسته مرکزی مدل را تفکیک کرد. بر این اساس در لایه اول ارزش استراتژیک کلان داده مطرح می‌گردد. افزایش سطح بینش و تصمیم‌گیری هوشمندانه و به‌موقع و بهبود موضع رقابتی و ... در این لایه مطرح می‌شود؛ این لایه سطح دوم یعنی ارزش اطلاعاتی را متأثر کرده و درنهایت فرایند تولید و بازتولید اثر کلان داده در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های حوزه بازاریابی را در فرآیندی هم‌افزا متأثر خواهد کرد. مجموع اثرات این مدل بر فرآیندهای جذب و حفظ مشتری اثرگذار خواهد بود که از آن می‌توان به‌عنوان هسته مرکزی مدل یادکرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Proposing a Model for Creating Vale from Big Data with a Meta-synthesis Approach

نویسندگان [English]

  • yousef Mohammadifar
  • Salimeh sadat Khosravi
Department of Management and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Abstract: The increasing data resulting from the users' activity in the internet, social networks, cloud computing, sensors, and mobile phones has created a large mass of marketing big data. The continuous processing of this data aiming to understand the fundamental relationships, frameworks, and models has become a necessity.

Purpose: This paper investigates the functions of big data in marketing, and it tries to propose a model for this purpose by meta-synthesis.

Method: In this research, 47 resources were identified and prioritized by studying the applications of big data in marketing.

Results: The model extracted from the research findings can be classified into four areas: the strategic value of big data in marketing, the informational value, the generation and regeneration process, and the model nucleus. Accordingly, the strategic value of big data is studied at the first layer. Also, the increased awareness, intellectual decision making, improvement of competitive positions, etc, are raised at this layer. This layer can affect the second level i.e.the informational value, and finally, it will exert its effect on the process of generation and regeneration of big data in marketing decisions and policies in a synergetic process.

Conclusion: The effects of this model can influence the process of customer retention and attraction that can be referred to as the model nucleus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Big data
  • E-Marketing
  • Market research
  • Perceived value
  • Value creation