دوره و شماره: دوره 1399، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-208 

مقاله پژوهشی

1. بررسی کاربرد اینستاگرام در افزایش فروش محصولات تولیدی

صفحه 1-9

سجاد رحیمی مدیسه؛ آتنا قلی‌پور شهرکی؛ وحید دالوند؛ عاطفه خوش فطرت


مقاله مروری

8. بررسی عوامل تاثیر گذار بر بروز نوآوری و خلاقیت در سازمان ها

صفحه 157-165

ابوالقاسم عربیون؛ علی عبدی جمایران؛ سید زمان موسوی میرکلایی