دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، فروردین 1401، صفحه 1-200 
2. ارزیابی اثربخشی تبلیغات فرهنگی روی وب(موردمطالعه: بنرهای روی وب‌سایت)

صفحه 19-41

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ فیروزه پور قاسمی؛ مهرداد صادقی ده چشمه


5. شناسایی و ارزیابی موقعیت راهبردی بخش انرژی در ایران

صفحه 70-92

توحید فیروزان سرنقی؛ حمید خجسته؛ داریوش طهماسبی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

7. طراحی مدل مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر کلان داده

صفحه 112-130

فواد کوهزادی؛ حسین قره بیگلو؛ حسین بوداقی خواجه نوبر؛ یعقوب علوی متین


8. بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه صنعت حمل و نقل هوایی

صفحه 131-147

مهدی نیک نژاد؛ کامبیز هژبر کیانی؛ احمد سرلک؛ مریم خوشنویس