دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، مهر 1401 

سخن سردبیر

آینده پژوهش‌های بازاریابی با رویکرد هوش مصنوعی

صفحه 1-2

10.52547/JABM.3.2.8

طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ محمد امین ترابی


مقاله پژوهشی

رتبه‌بندی موانع توسعه بازاریابی در مشاغل خانگی: مطالعه موردی استان مرکزی

صفحه 1-18

10.52547/JABM.3.2.2

کاوه درخشانی درآبی؛ جمشید امیدی؛ رضا حسن نژاد؛ نگین براتی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و غیرسازمانی با انگیزه خدمت عمومی

صفحه 102-117

10.52547/JABM.3.2.7

علیرضا منظری توکلی؛ محمدرضا بهرام زاده؛ سنجر سلاجقه


مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نقش عوامل روانشناختی در قصد خرید و تمایل به پرداخت مشتریان برای سیستم مدیریت انرژی خانگی

صفحه 118-136

10.52547/JABM.3.2.80

مریم زیده‌سرایی؛ منصور حکیم جوادی؛ ایرج شاکری‌نیا


مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارائه الگوی برندینگ شخصی در شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: حوزه خدمات آموزشی)

صفحه 137-168

مرتضی افشاری؛ پیام پاسلاری؛ سعید مرادپور


طراحی الگوی بازاریابی کارآفرینانه محصولات کشاورزی ارگانیک

صفحه 177-189

علی اکبر جوکار؛ سیدمحمدجواد موسوی؛ علی شاه نظری درچه؛ سعید عبدالمنافی