نویسنده = حشمت الله عسکری
تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد آژانس‌های گردشگری: نقش میانجی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی

دوره 1، شماره 2، تیر 1399، صفحه 94-106

حشمت الله عسکری؛ جعفر عباس پور؛ محبوبه رشیدی