نویسنده = علی مهدی زاده اشرفی
طراحی مدل توسعه یافته ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن ( مطالعه موردی: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

مروارید شجاعی؛ تورج مجیبی میکلائی؛ علی مهدی زاده اشرفی


ارائه مدل ارزیابی اخلاق صنایع کوچک و متوسط با استفاده از مدل‌سازی ساختاری-تفسیری

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 151-164

10.52547/JABM.2.2.1012

علی مهدی زاده اشرفی؛ مجید جهانگیر فرد؛ تورج مجیبی؛ نسرین جمالی منفرد