نویسنده = سید رسول آقاداود
طراحی و تبیین مدل ارتقا‌ء مدیران مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در سازمان تأمین اجتماعی کشور (ستاد مرکزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1401

مهدی محبی؛ سیدمحمدرضا داودی؛ سید رسول آقاداود