نویسنده = اسفندیار محمدی
طراحی مدل فرا ابتکاری مدیریت ریسک اعتباری بانک رفاه با رویکرد هوش مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

احمدرضا الهی؛ رحمت الله محمدی پور؛ اسفندیار محمدی