نویسنده = محسن برزگر خلیلی
طراحی مدل قابلیت های نوآوری باز تجاری در صنایع نظامی ایران با استفاده از پارادایم داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1401

محسن برزگر خلیلی؛ نصرت الله شادنوش؛ محمدعلی کرامتی