نویسنده = Vahid Makizadeh
زیرساخت‌ها و عوامل موثر بازاریابی سینمایی موفق

دوره 4، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 64-91

10.52547/JABM.3.2.2509

گالیا حیدریان؛ اسماعیل حسن پور قروقچی؛ وحید مکی زاده؛ محمد غفورنیا


Developing a Marketing Model for Cinematographic Situations in Iran

دوره 3، شماره 4، دی 1401، صفحه 191-219

10.52547/JABM.3.2.19019013

Galia Heydarian؛ Ismail Hasanpour Qoruqchi؛ Vahid Makizadeh؛ Mohammad Ghafornia


توسعه مدل بازاریابی کارآفرینانه در استارتاپ ها

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 190-211

مریم پوردشت؛ اسماعیل حسن پور قروقچی؛ وحید مکی زاده