نویسنده = داریوش جمشیدی
طراحی و ارزیابی مدل در بازاریابی احساسی (مورد مطالعه: مشتریان رستوران های جزیره کیش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

مجید محبی؛ داریوش جمشیدی؛ علیرضا روستا