نویسنده = حسن اسماعیل پور
طراحی الگوی بازاریابی اجتماعی با نقش مسئولیت اجتماعی و نگرش مشتریان به برند با رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

غلامرضا تیزفهم فرد؛ حسن اسماعیل پور؛ فریز طاهری کیا؛ لیلا آندرواژ


طراحی الگوی شاخص های مدیریت کسب و کار در بانک ملی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400

10.52547/JABM.3.2.16438

رضا حسینی؛ پرویز ساکتی؛ علی بدیع زاده؛ حسن اسماعیل پور