نویسنده = حمید خزائی زاده
موفقیت فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌های اجتماعی شرکت با تاکید بر خصوصیات یکپارچگی و پاسخگویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

حمید خزائی زاده؛ فرشته لطفی‌زاده؛ محمد علی عبدالوند؛ رحیم محترم