نویسنده = سعید عبدالمنافی
طراحی الگوی بازاریابی کارآفرینانه محصولات کشاورزی ارگانیک

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 177-189

علی اکبر جوکار؛ سیدمحمدجواد موسوی؛ علی شاه نظری درچه؛ سعید عبدالمنافی