کلیدواژه‌ها = بازاریابی کارآفرینانه
ارائه مدل بازاریابی کارآفرینانه شرکت های نوپا با استفاده از روش فراترکیب

دوره 4، شماره 2، تیر 1402

10.52547/JABM.3.2.13432

پرستو بافقی؛ محمود احمدی شریف؛ سینا نعمتی زاده


طراحی الگوی بازاریابی کارآفرینانه محصولات کشاورزی ارگانیک

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 177-189

علی اکبر جوکار؛ سیدمحمدجواد موسوی؛ علی شاه نظری درچه؛ سعید عبدالمنافی


توسعه مدل بازاریابی کارآفرینانه در استارتاپ ها

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 190-211

مریم پوردشت؛ اسماعیل حسن پور قروقچی؛ وحید مکی زاده


تبیین الگوی بومی بازاریابی کارآفرینانه برای گیاهان دارویی و معطر استانهای ایلام، کرمانشاه و کردستان

دوره 3، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 182-199

محمد جاسمی؛ هرمز مهرانی؛ همایون مرادنژادی؛ زهرا علی پور درویشی


طراحی الگوی بازاریابی مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 15-29

10.52547/JABM.2.3.15

امیر آزاد ارمکی؛ عارفه داودی؛ امیررضا علیزاده مجد


طراحی الگوی بومی بازاریابی کارآفرینانه برای گیاهان دارویی و معطر استانهای ایلام، کرمانشاه و کردستان

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 165-179

10.52547/JABM.3.2.19014

محمد جاسمی؛ هرمز مهرانی؛ همایون مرادنژادی؛ زهرا علی پور درویشی