کلیدواژه‌ها = بازاریابی
ارائه مدل بازاریابی گردشگری سلامت با استفاده از رویکرد ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1402

ساناز صابری؛ عبدالرضا میری؛ مهدی زکی پور


ارائه مدل بازاریابی کارآفرینانه شرکت های نوپا با استفاده از روش فراترکیب

دوره 4، شماره 2، تیر 1402

10.52547/JABM.3.2.13432

پرستو بافقی؛ محمود احمدی شریف؛ سینا نعمتی زاده


طراحی مدل بازاریابی سیاسی با رویکرد رقیب محور

دوره 4، شماره 2، تیر 1402

10.52547/JABM.374893.2.1

جعفر فلاح؛ حکیمه نیکی؛ حسین قره بیگلو؛ یعقوب علوی متین


طراحی مدل بازاریابی سبز با روش نظریه داده بنیاد

دوره 4، شماره 1، خرداد 1402

10.52547/JABM.3.2.35667

مهرداد مختارپور؛ فرشته لطفی‌زاده؛ سیاوش احمدی چهره برق؛ فریز طاهری کیا


رتبه‌بندی موانع توسعه بازاریابی در مشاغل خانگی: مطالعه موردی استان مرکزی

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-18

10.52547/JABM.3.2.2

کاوه درخشانی درآبی؛ جمشید امیدی؛ رضا حسن نژاد؛ نگین براتی


طراحی الگوی بازاریابی کارآفرینانه محصولات کشاورزی ارگانیک

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 177-189

علی اکبر جوکار؛ سیدمحمدجواد موسوی؛ علی شاه نظری درچه؛ سعید عبدالمنافی


توسعه مدل بازاریابی کارآفرینانه در استارتاپ ها

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 190-211

مریم پوردشت؛ اسماعیل حسن پور قروقچی؛ وحید مکی زاده


رتبه‌بندی موانع توسعه بازاریابی در مشاغل خانگی: مطالعه موردی استان مرکزی

دوره 3، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 24-41

10.52547/JABM.3.2.24

کاوه درخشانی درآبی؛ جمشید امیدی؛ رضا حسن نژاد؛ نگین براتی


ارائه مدل پارادایمی بازاریابی دیجیتال در شرکت های دانش بنیان

دوره 3، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 77-94

10.52547/JABM.3.2.77

حسین رحیمی کلور؛ مرضیه آذربایجانی


طراحی الگوی بازاریابی مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 15-29

10.52547/JABM.2.3.15

امیر آزاد ارمکی؛ عارفه داودی؛ امیررضا علیزاده مجد