کلیدواژه‌ها = خیرین
سنجش بازاریابی دیجیتال در کسب حمایت خیرین از نهادهای عام المنفعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

فرزانه گلشنی؛ فریز طاهری کیا؛ کیومرث آریا