کلیدواژه‌ها = توسعه
بررسی نقش شورای رقابت در توسعه حقوق مالکیت فکری محصولات تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

کاظم خورشیدی؛ محمد صادقی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی