کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
طراحی مدل توسعه یافته ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن ( مطالعه موردی: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

مروارید شجاعی؛ تورج مجیبی میکلائی؛ علی مهدی زاده اشرفی