کلیدواژه‌ها = فروش محصول
بررسی کاربرد اینستاگرام در افزایش فروش محصولات تولیدی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-9

سجاد رحیمی مدیسه؛ آتنا قلی‌پور شهرکی؛ وحید دالوند؛ عاطفه خوش فطرت