کلیدواژه‌ها = تحقیقات بازار
مدل خلق ارزش از کلان داده در بازاریابی؛ رویکردی فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

یوسف محمدی فر؛ سلیمه السادات خسروی