کلیدواژه‌ها = اقتصاد ورزشی
بررسی موانع مدیریتی توسعه اماکن و تاسیسات ورزشی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

محمد سعید کیانی؛ زکیه امیدی