کلیدواژه‌ها = کسب‌وکار الکترونیک
بررسی تأثیر بازاریابی الکترونیکی هوشمند بر قصد خرید تجاری (B2B) در منطقه خاورمیانه با نقش میانجی کارآفرینی الکترونیکی در دوران پسا کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

علیرضا روستا؛ مرتضی جعفری زارع؛ راحله بیرانوند