کلیدواژه‌ها = تجارت الکترونیک
ارائه مدل جامع بازاریابی دیجیتال برای صنعت گردشگری ایران

دوره 4، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 92-107

10.52547/JABM.3.2.1541584

عرفان دانش پژوه؛ لیلا آندرواژ؛ کیومرث آریا