کلیدواژه‌ها = برندسازی
ارائه الگوی برندینگ شخصی در شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: حوزه خدمات آموزشی)

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 137-168

مرتضی افشاری؛ پیام پاسلاری؛ سعید مرادپور