موضوعات = فروش
Developing in-store brand strategies and relational expression through sales promotions

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

Sepideh Arabi


الگوی مدیریت تجربه مشتریان در زمینه نوآوری ارائه خدمات امداد خودرو

دوره 4، شماره 2، تیر 1402

محمود اقبالی؛ حمید سعیدی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ فریز طاهری کیا


طراحی الگوی صادرات محور محصولات نفتی و مشتقات آن با رویکرد اقتصاد مقاومتی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1402

10.52547/JABM.3.2.1515

حسن بشی؛ وحید ثانوی گروسیان؛ علی حسین زاده


کشف عوامل مرتبط با حساسیت مشتری در چابکی زنجیره های تأمین

دوره 3، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 140-150

10.52547/JABM.3.2.110

مجید گل بابایی؛ علی محمد احمدوند


تحلیل حقوق تجارت ممتاز دریایی در پرداخت اجرت و پاداش نجات دریایی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400

10.52547/JABM.3.2.254125

کبری شهبازی؛ سعید خردمندی؛ جواد پورکرمی