تاثیر کسب و کار سبز بر افزایش قیمت سهام شرکت های تولیدی

دوره 2، شماره 4، دی 1402

bumara.3.2.15564.3523428878.367908

الهام سادات خاتمی؛ علیرضا اکبری مهام


مهارت های مدیران مالی در کنترل ارزش سهام شرکتی

دوره 2، شماره 4، دی 1402

BUMARA.3.2.15564.35836.66987

فائزه خسروپوربیات؛ اصغر حسینی کلاته


ارزش افزوده قیمت گذاری با رویکرد اقتصادی

دوره 2، شماره 4، دی 1402

bumara.3.2.15564.3245.588908

شهرام یزدی زاده؛ عماد اکبری


حسابداری ارزش منابع انسانی در شهرداری ها

دوره 2، شماره 3، آذر 1402

bumara.3.2.15564.3588.2527879

مسعود قربانی دولت آبادی؛ غلامرضا نوروزی


ژئومارکتینگ و تأثیر آن بر بهبود فضای اقتصادی

دوره 2، شماره 3، آذر 1402

bumara.3.2.15564.35843.36534544

شبنم میرزا خانلری؛ اسحاق کریمی برزگر


مطالعه قیمت گذاری برند سبز و تأثیر آن بر مزیت رقابتی

دوره 2، شماره 3، آذر 1402

bumara.3.2.15564.35887873.6308

سحر باباخانی؛ اسماعیل امیراحمدیان فر


بازاریابی صنعتی(B2B) محتوا با رویکرد قیمت گذاری

دوره 2، شماره 3، آذر 1402

bumara.3.2.15564.359975478461

سیدمدینه البرز؛ احمد نائینی


ارائه مدل بهینه مدیریت زمان مبتنی بر اینترنت اشیا با استفاده از داده کاوی کریسپ (مورد مطالعه: شرکت ایرانخودرو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1402

ارکیده حامدی؛ حسین عربی


بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی رضایت شغلی (مورد مطالعه:اداره راهداری استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1402

ارکیده حامدی؛ حجت الله کرمی