دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر بازاریابی دیجیتال بر وفاداری به برند با نقش میانجی نوآوری محصول (مطالعه موردی: شرکت فرآورده‌های لبنی مانیزان کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

سید رضا موسوی فرد


Factors Affecting the Decreasing of Total Fertility Rate below Replacement Rate and its Survival by using Survival Analysis: Social Marketing Approach

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

عزت اله عباسیان


چالش ها و موانع داوری در قراردادهای بین المللی صنعت خودرو و راهکارهای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

محبوب پناهی؛ امیر محمودی؛ بهنام حبیبی درگاه


مقاله مستخرج از رساله دکتری

تبیین نقش هیجان بر تجربه خرید زنان با بررسی انگیزه خرید با همراه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

مژگان رجبی؛ محمد علی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی


ارائه مدل خط مشی‌گذاری شواهد محور در حوزه بانکداری دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1401

عباس نرگسیان؛ علی اصغر پورعزت؛ شفیع آیار


بررسی علم سنجی ادبیات مدل‌های درآمدی نوآوری‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1402

ایمان مستشارنظامی؛ محسن نظری؛ منوچهر انصاری


طراحی الگوی بازاریابی اجتماعی با نقش مسئولیت اجتماعی و نگرش مشتریان به برند با رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

غلامرضا تیزفهم فرد؛ حسن اسماعیل پور؛ فریز طاهری کیا؛ لیلا آندرواژ


مقاله پژوهشی

Developing in-store brand strategies and relational expression through sales promotions

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

Sepideh Arabi


مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارائه مدل بازاریابی گردشگری سلامت با استفاده از رویکرد ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1402

ساناز صابری؛ عبدالرضا میری؛ مهدی زکی پور


Designing Brand Social Strength in Iran Agricultural Bank

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1402

راهله فتاحی؛ حسن قربانی دینانی؛ سیدمحمدرضا میراحمدی


ارائه مدل شناسایی موانع برندسازی گردشگری پزشکی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

محمد کمیلی اصفهانی؛ حمید سعیدی؛ بهرام خیری؛ محمد علی عبدالوند


تدوین و تبیین الگوی رضایت مشتریان با رویکرد عملکرد سیستم هوشمند در گمرک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1402

مهدی سعیدی؛ وحیدرضا میرابی؛ سراج الدین محبی؛ مهدی باقری


مقاله پژوهشی

تاثیر بازاریابی گوشه ای بر عملکرد فروش: نقش میانجی صمیمیت مشتریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

وحید شرفی؛ حسین معینی؛ الهه زرعتکار