بررسی کاربرد اینستاگرام در افزایش فروش محصولات تولیدی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-9

سجاد رحیمی مدیسه؛ آتنا قلی‌پور شهرکی؛ وحید دالوند؛ عاطفه خوش فطرت


بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر (مطالعه موردی : بیمه ایران)

دوره 1، شماره 2، تیر 1399، صفحه 1-12

حمیدرضا رضوانی؛ افسانه علی آبادی؛ سارا دانیالی


آینده پژوهش‌های بازاریابی با رویکرد هوش مصنوعی

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-2

10.52547/JABM.3.2.8

طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ محمد امین ترابی


Application of Modern Marketing Research in Today's Industries

دوره 3، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-3

10.52547/JABM.3.2.1888

Tahmores Hasangholipour yasory؛ Mohammad Amin Torabi


ارائه مدل داستان سرایی برند در صنعت بانکداری

دوره 4، شماره 2، تیر 1402

10.52547/JABM.3.2.15564

فواد کوهزادی؛ عباس مشمول؛ محمدرضا غنی زاده؛ ادیب اقبالیار


رتبه‌بندی موانع توسعه بازاریابی در مشاغل خانگی: مطالعه موردی استان مرکزی

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-18

10.52547/JABM.3.2.2

کاوه درخشانی درآبی؛ جمشید امیدی؛ رضا حسن نژاد؛ نگین براتی


ارزیابی اثربخشی تبلیغات فرهنگی روی وب(موردمطالعه: بنرهای روی وب‌سایت)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 19-41

10.52547/JABM.3.1.19

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ فیروزه پور قاسمی؛ مهرداد صادقی ده چشمه


سنجش بازاریابی دیجیتال در کسب حمایت خیرین از نهادهای عام المنفعه

دوره 4، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 20-36

10.52547/JABM.3.2.2501958

فرزانه گلشنی؛ فریز طاهری کیا؛ کیومرث آریا


بررسی تاثیر جوسازمانی بر نوآوری در خدمات (مطالعه موردی بانک سینا شعب شهر تهران)

دوره 1، شماره 2، تیر 1399، صفحه 28-48

کبری حسینی؛ علی عبدی جمایران؛ سید زمان موسوی میرکلایی


بررسی تاثیر تجربه برند بر نگرش برند، اعتبار برند و ارزش ویژه برند

دوره 1، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 33-49

مسعود کیماسی؛ مژده خوشنویس