بررسی کاربرد اینستاگرام در افزایش فروش محصولات تولیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی رشته مدیریت دانشگاه لرستان (نویسندۀ مسئول)

2 کارشناس حرفه‌ای برندینگ و مشاور کسب‌وکار

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه لرستان

4 کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی، پژوهشگر و مشاور بازاریابی،دانشگاه اصفهان

چکیده

اینستاگرام، از جمله اپلیکیشن‌هایی است که در کشور ما با استقبال گستردۀ کاربران روبرو شده است. در پنج سال اخیر، استفاده از این نرم‌افزار به منظور ایجاد و توسعۀ کسب‌وکار شدت گرفت؛ به طوری که بسیاری از تولیدکنندگان نیز به آن رو آوردند. پژوهش حاضر یک تحقیقِ تحلیلی-توصیفی بود که در آن جمع‌آوری اطلاعات از طریقِ دانش تخصصی نویسندگان، مطالعۀ کتابخانه‌ای، جدیدترین مقالات مرتبط با موضوع در پایگاه‌های داده مهم و شناخته شدۀ علمی و پژوهشی و با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط با روایی و پایایی پژوهش‌های کیفی صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد شرط موفقیت در فروش محصولات، توجه به روش‌های حرفه‌ای خلق محتوا و استمرار در اجرای آن به کمک متخصصین کسب‌وکار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the use of Instagram in increasing sales of manufactured products

نویسندگان [English]

  • Sajad Rahimi madiseh 1
  • Atena Gholipour Shahraki 2
  • Vahid Dalvand 3
  • Atefeh khoshfetrat 4
1 Bachelor of Management in Lorestan University (Responsible author)
2 Professional branding expert and business consultant
3 Master of Business Administration, Lorestan University
4 Master of Marketing Management, Researcher and Marketing Consultant, University of Isfahan
چکیده [English]

Instagram is one of the applications that has been widely welcomed in our country. In the last five years, the use of this software to create and develop businesses has intensified; So many manufacturers have turned to it. The present study was an analytical-descriptive study in which information was collected through the specialized knowledge of authors, library studies, the latest articles related to the subject in important and well-known scientific and research databases, and using keywords related to the validity and reliability of qualitative research. done. The results showed that the condition for success in selling products is paying attention to professional methods of creating content and continuing to implement it with the help of business experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sales On Instagram
  • Production Jumps
  • Sales Increase
  • Product Sales