تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بین المللی اقتصاد در گروه خودروسازی ایران خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 استاد مدعو

چکیده

در این پژوهش به دنبال یافتن تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بین المللی اقتصاد در گروه خودرو سازی ایران خودرو می باشیم. قابلیت های بازاریابی منجر به تعهد بین المللی می شود، استراتژی ورود به بازار بین المللی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین، قابلیت های بازاریابی به طور غیر مستقیم عملکرد بازاریابی را تحت تاثیر قرار می دهد. در ابتدا، بر پایه ی نظرات در مورد چشم انداز قابلیت پویا، تئوری پویای استراتژی و تئوری معامله- سود، اثرات قابلیت های بازاریابی در عملکرد بین المللی مورد بحث قرار گرفته است. نظر سنجی با کمک پرسشنامه ی استاندارد در شرکت ایران خودرو صورت گرفت، از  SEM (مدل یابی معادلات ساختاری) برای تحلیل رابطه ی بین متغیرها در فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاکی از انطباق بین نمونه در رابطه با تاثیر مثبت بر قابلیت های بازاریابی شرکت ایران خودرو در عملکرد بین المللی اقتصاد و تعهد بین المللی است. علاوه بر این، استراتژی ورود به بازار با سرمایه گذاری اندک و بالا بر عملکرد بین المللی این سازمان تاثیر ندارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که قابلیت های بازاریابی به عنوان هسته ی تصمیمات بین المللی شرکت می باشند، همچنین تاثیرات قابلیت های بازاریابی را هم بر تعهد بین المللی شرکت بازگو می کند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Marketing Capabilities on the International Performance of the Economy in Iran Khodro Automotive Group

نویسندگان [English]

  • hossein ammari 1
  • sara amirhesari 2
1 assistant professor
چکیده [English]

In this research, we seek to find out the effect of marketing capabilities on the international economic performance of Iran Khodro Group. Marketing capabilities lead to international commitment, affects the strategy of entering the international market. Therefore, marketing capabilities indirectly affect marketing performance. Initially, based on the views on dynamic capabilities, dynamic theory of strategy and transaction-profit theory, the effects of marketing capabilities on international performance have been discussed. The survey was conducted using a standard questionnaire in Iran Khodro Company. SEM (Structural Equation Modeling) was used to analyze the relationship between variables in the hypotheses. The results indicate a correlation between the sample and the positive impact on Iran Khodro's marketing capabilities in international economic performance and international commitment. Additionally, the market entry strategy does not affect the organization's international performance with little or no investment. Also, the results indicate that marketing capabilities are the cornerstone of international corporate decisions, and also reflects the impact of marketing capabilities on the international commitment of the company

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Market entry strategy
  • International Business
  • Business Performance