طراحی الگوی هوشمندسازی مدیریت فروشگاه های زنجیره ای ایران بر پایه هوش تجاری ( مورد مطالعه فروشگاه زنجیره ای پروما)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت، گروه مدیریت ، دانشگاه خوارزمی ،تهران ، ایران

2 نویسنده مسئول ،گروه مهندسی صنایع، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران

3 کارشناس ارشد MBA، گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده مدیریت ، دانشگاه نور طوبی، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت، گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران،ایران

چکیده

هنگامی که سازمان در یک محیط شدیدا رقابتی فعالیت می کند، ارزیابی میزان اثر بخشی سیستم های هوش تجاری، در درک بهتر ارزش و اثر گذاری فعالیت های مدیریت و سرمایه گذاری ها، نقشی حیاتی دارد. هدف تحقیق طراحی الگوی هوشمندسازی مدیریت فروشگاه های زنجیره ای ایران بر پایه هوش تجاری، مورد مطالعه فروشگاه زنجیره ای پروما بوده است. در این راستا با بررسی مرور ادبیات و پیشینه تحقیق مدل تحقیق متشکل از مفاهیم هوش تجاری، فروشگاه ها، بازاریابی و فروش،  رفتار مصرف کنندگان و چابکی سازمانی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به تحقیقات بعمل آمده از فروشگاه های زنجیره ای و شرکت های ارائه کننده ابزارهای هوش تجاری، الگویی در فروشگاه زنجیره ای پروما پیاده سازی و مورد مطالعه قرار گرفت. دغدغه اصلی اکثر مدیران فروشگاه های زنجیره ای، افزایش حجم داده های کسب و کاری و چگونگی تحلیل آنهاست. با ارائه داشبوردهای خاص در حوزه های مختلف فروشگاهی در راستای تصمیم گیری منطقی منطبق با داده های حقیقی، به مدیران فروشگا ه های زنجیره ای،کمک شایانی خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing A Smart Model For Managing Iranian Chain Stores Based On Business Intelligence (Case Study Of Proma Chain Store)

نویسندگان [English]

  • abotaleb habibi machani 1
  • mohammad taghipour 2
  • yaser foladi talari 3
  • mahmoud savar rakhsh 4
1 Master of Management, Department of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Corresponding Author, Department of Industrial Engineering, Shahriar Branch, Islamic Azad University, Shahriar, Iran
3 MBA, Department of Management and Accounting, Faculty of Management, Noor Tooba University, Tehran, Iran
4 Master of Management, Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

When an organization operates in a highly competitive environment, evaluating the effectiveness of business intelligence systems plays a vital role in better understanding the value and effectiveness of management and investment activities. The purpose of this study was to design a smart model of management of Iranian chain stores based on business intelligence, studied by Proma chain store. . In this regard, by reviewing the literature and research background, the research model consisting of the concepts of business intelligence, stores, marketing and sales, consumer behavior and organizational agility was examined and according to research conducted by chain stores and companies. A provider of business intelligence tools, a model was implemented and studied in the Proma chain store. The main concern of most chain store managers is to increase the volume of business data and how to analyze it. It will help chain store managers by providing specific dashboards in different areas of the store in order to make rational decisions based on real data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart model design
  • Iran chain store management
  • business intelligence
  • Proma chain store
حبیبی ماچیانی، ابوطالب،1397، طراحی الگوی هوشمندسازی مدیریت فروشگاه های زنجیره ای ایران بر پایه هوش تجاری: مطالعه موردی فروشگاه زنجیره ای پروما، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب و کار گرایش مالی، دانشگاه خوارزمی.