بررسی تاثیرشرایط ناشی از بیماری کرونا بر کسب وکارها و گرایش به راه اندازی کسب وکار الکترونیک (مورد مطالعه: فروشگاه های آنلاین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد،مدیریت کسب و کار،پیام نور واحد دماوند،دماوند، ایران

چکیده

تجارت و روش های کسب وکار، یکی از مهمترین حوزه هایی است که با به کارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی، ارتباطی و اینترنت به سرعت و به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. بسیاری از روش های سنتی کسب درآمد متحول گشته و روشها و ارزش های جدید فراوانی نیز پا به عرصه وجود نهادند. مدل کسب و کار یک متد انجام کسب و کار است به نحوی که توسط آن شرکت و سازمان بتواند خود را حفظ نموده و بقای خود را تضمین نماید و به عبارت دیگر تولید درآمد کند. در یک نگاه کلی می توان گفت کسب و کار الکترونیک عبارتست از کاربردی کردن کلیه سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی بـرای تقویـت و کنترل فرآیندهای کسب و کار و امروزه این فرآیندها با استفاده از تکنولوژی های مبتنی بر وب توسعه می یابنـد. در ایـن مقالـه سعی شده است تا به اجزا تشکیل دهنده مدل کسب و کار، نحوه طراحی مدل کسب و کار، مدلهای کسب و کار الکترونیکـی و بررسی مدلهای کسب و کار از دیدگاههای مختلف و در نهایت مدلهای کسب و کار فروشگاه های آنلاین  پرداخته شود.نتایج فرضیات نشان میدهد که مدل کسب وکار (ارزش پیشنهادی وساختار ارزش و مدل درامدی) بر قابلیت های کسب وکار(قابلیت رابطه ای وقابلیت داخلی) تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating The Effect Of Coronary Heart Disease Conditions On Businesses And The Tendency To Start An E-Business (Case Study: Online Stores)

نویسنده [English]

  • mehrzad lamouchi deli
Master student, business management, Payam-e-Noor, Damavand branch, Damavand, Iran
چکیده [English]

Business and business practices are one of the most important areas that were rapidly and strongly influenced by the use of new information, communication and Internet technologies. Many traditional methods of earning money have evolved and many new methods and values ​​have emerged. Business model is a method of doing business in a way that the company and the organization can maintain and ensure its survival, in other words, generate revenue. At a glance, e-business is the application of all information and communication systems to strengthen and control business processes, and today these processes are developed using web-based technologies. In this article, an attempt has been made to deal with the components of the business model, how to design a business model, e-business models and review business models from different perspectives, and finally the business models of the onlinr store. The results of the hypotheses show that the business model (value proposition and value structure and revenue model) has a positive effect on business capabilities (relationship capability and internal capability).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Business
  • Corona Disease online stores