طراحی الگوی بازاریابی مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری در شرکت‌های دانش‌بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، رشته مدیریت کسب‌وکار، گروه MBA ، دانشگاه استارتفورد، ویرجینیا، ایالات متحده آمریکا

2 کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ‌ایران

3 گروه مدیریت کسب‌و‌کار، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ‌ایران

چکیده

بازاریابی از مهم‌ترین ارکان هر کسب‌وکاری است اما بازاریابی به روش‌های معمول دیگر پاسخگوی محیط کسب‌وکار پرتلاطم که با ریسک و عدم اطمینان همراه است، نیست. ماهیت برجسته بازاریابی و کارآفرینی، جستجوی فرصت‌هایی برای تبدیل آن‌ها به ایده‌های عملی و بازار است. با ارزیابی مدل‌های موجود در این حوزه کمبود مدلی برای شرکت‌های دانش‌بنیان دیده شد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش کیفی می‌باشد ابتدا داده‌های کیفی از طریق تحلیل مضمون و مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته گردآوری گردید، سپس توسط خبرگان شاخص‌های غربال شدند. در ادامه شاخص‌های مستخرج در راستای خلق مدل، توسط خبرگان و در جلسه گروه کانونی گروه‌بندی گردید. هر یک از مؤلفه‌ها و مفاهیم مرتبط جداگانه توسط نرم‌افزار ماکس کودا تحلیل و ترسیم شده است. درنهایت مدل این پژوهش بر اساس بازاریابی مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری به چهار بعد بازاریابی بافتاری، شبکه‌های کارآفرینانه، هسته هدایتگر درونی و کارآفرینی نوآفرینی که هرکدام از این موارد دارای چندین مؤلفه می‌باشد، طراحی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing A Marketing Model Based On Entrepreneurship And Innovation In Knowledge-Based Companies

نویسندگان [English]

  • amir azadarmaki 1
  • arefeh davoodi 2
  • amirreza alizadehmajd 3
1 Masters Degree in Business Administration, MBA, Stratford University, Virginia, USA
2 M.Sc. in Industrial Management, Production Orientation, Department of Industrial Management, South Tehran Branch, Faculty of Management, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Business Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Marketing is one of the most important pillars of any business, but marketing in other conventional ways does not respond to the turbulent business environment that is associated with risk and uncertainty. The salient nature of marketing and entrepreneurship is the search for opportunities to turn them into practical and marketable ideas. By evaluating the existing models in this field, there was a lack of a model for knowledge-based companies. The present study is applied in terms of purpose and qualitatively in terms of method. First, qualitative data were collected through content analysis and semi-structured interviews, then the indicators were screened by experts. Then, the extracted indicators in order to create the model were grouped by experts and in the focus group meeting. Each of the related components and concepts were analyzed and mapped separately by Max Koda software. Finally, the model of this research was designed based on entrepreneurship-based marketing and innovation into four dimensions: contextual marketing, entrepreneurial networks, internal guiding core, and innovative entrepreneurship, each of which has several components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurial Marketing
  • Innovation
  • Knowledge-Based Companies