استراتژی به مثابه چندگانه‌پنداری: روش ابداعی استعاره-نمایشنامه‌پژوهی یادگیرنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزشی مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مفهوم­سازی مدیریت استراتژیک با انبوهی از استعاره­ها همراه شده است. از دیرباز تا کنون، صاحبنظران حوزه مدیریت استراتژیک برای تعریف مفهوم استراتژی از تمثیل­ها و تشبیه­های متنوعی بهره برده­اند. هدف از انجام این پژوهش، درک واگرایی­های شناختی بین اعضای سازمان از مفهوم استراتژی، تحلیل تاثیرات اجتماعی این چندگانگی مفهومی بر روی رفتارها و اقدامات پنهانی اعضای سازمان و نهایتاً آموزش اعضای سازمان در راستای دستیابی به همگرایی مفهومی به کمک روش نوآورانه استعاره-نمایشنامه­پژوهی یادگیرنده می­باشد. روش­شناسی نوآورانه مقاله از این جهت ارزشمند است که به کمک تحلیل استعاره به درک معانی ذهنی کاربران از مفهوم استراتژی کمک می­کند، باعث تشخیص تفاوت­های شناختی بین برداشت­های ذهنی کاربران از مفهوم استراتژی می­شود، با بهره­برداری از تحلیل نمایشنامه­ای نسبت به احتمال شکل­گیری رفتارهای پشت صحنه (پنهانی) در سازمان هشدار می­دهد در این پژوهش، شرکت هیروآسانسور برای مطالعه موردی انتخاب شده است. یافته­های پژوهش حاکی از چندگانه­پنداری اعضای سازمان در مورد مفهوم استراتژی و احتمال شکل­گیری رفتارهای پنهانی است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategy As Thoughts Multiplicity: The Innovative Participatory Learning Metaphor-Drama Research

نویسنده [English]

  • Nima Eskandarinia
Department of Public Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The conceptualization of strategic management is accompanied by a multitude of metaphors. For a long time now, experts in the field of strategic management have used various allegories and similes to define the concept of strategy. The purpose of this study was to understand the cognitive divergences between members of the organization from the concept of strategy, analyze the social effects of this conceptual multiplicity on the behaviors and covert actions of members of the organization and finally train members to achieve conceptual convergence using the innovative metaphor-play method is a learner research. The article's innovative methodology is valuable because it helps metaphorical understanding of users' mental meanings of the concept of strategy through metaphorical analysis. The use of play analysis warns of the possibility of the formation of behind-the-scenes (hidden) behaviors in the organization. In this study, the Hero-Elevator Company has been selected for a case study. The findings of the study indicate the multiplicity of members of the organization about the concept of strategy and the possibility of the formation of covert behaviors..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy as Multiplicity
  • Metaphor
  • Strategic Interpretation
  • Play