تأثیر سازوکارهای روانی بر عشق‌به‌برند و هویت‌مجازی‌کاربر از طریق خود‌ارجاعی(موردمطالعه: فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا، شهر اراک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌و‌کار، دانشکده مدیریت دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

با ظهور کسب‌وکار‌های اینترنتی، در‌های زیادی جهت اشتغال و توانمند‌سازی اقتصاد ایجاد گردید و به‌تبع فروشگاه‌ها و برند‌های خرده‌فروشی متعددی نیز شروع به ارائه خدمات فروش در فضای اینترنت نمودند. ایجاد عشق به برند در مشتریان اینترنتی و مصرف‌کنندگان می‌تواند منجر به حفظ و وفاداری آنان به برند شود و لذا پیشرفت فناوری، امکاناتی همچون شبیه‌سازی استفاده و پرو مجازی محصول را با استفاده از فناوری واقعیت‌افزوده در اختیار برند‌های خرده‌فروشی اینترنتی، در جهت جذب مشتری و حفظ مصرف‌کنندگان قرار داده است. پژوهش حاضر باهدف مطالعه حوزه خرده‌فروشی اینترنتی و مقوله ایجاد عشق به برند از طریق فناوری جدید واقعیت‌افزوده به بررسی تأثیر سازوکارهای روانی بر عشق به برند و هویت مجازی کاربر از طریق خود ارجاعی پرداخته است. داده‌ها به‌وسیله پرسشنامه از نمونه‌ای شامل 216 نفر از مصرف‌کنندگان و خریداران اینترنتی در قلمرو شهر اراک در سال 1399 گردآوری شده است. فرضیه‌های پژوهش حاضر با استفاده از معادلات ساختاری تحلیل‌شده و تمامی فرضیه‌ها تائید شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که سازوکار‌های روانی بر عشق به برند و هویت مجازی از طریق خود ارجاعی تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Psychological Mechanisms on Brand Love and Information Technology Identity through Self-Referencing (Case Study: DJ Kala Online Store, Arak City)

نویسندگان [English]

  • Parisa Mirzaei 1
  • reza najjari 2
  • mohamad javad hozoori 2
1 Master of Business Administration, Faculty of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Public Administration, Faculty of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

With the advent of Internet businesses, many doors were opened for employment and economic empowerment, and consequently, many stores and retail brands began to offer online sales services. Creating brand love in Internet customers and consumers can lead to maintaining and loyalty to the brand, and therefore the advancement of technology, facilities such as simulation of use and virtual product pro using augmented reality technology available to online retail brands, to attract customers and retain Consumers put. The present study aims to study the field of online retail and the category of creating brand love through new reality technology. Data were collected by a questionnaire from a sample of 216 consumers and online shoppers in the city of Arak in 1399. The hypotheses of the present study were analyzed using structural equations and all hypotheses were confirmed. Findings show that psychological mechanisms have a positive effect on brand love and virtual identity through self-referral.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Love for the brand
  • Virtual identity (identity identity)
  • Self-referential
  • Augmented reality interactive technology