خوشه بندی مشتریان در حوزه بانکداری الکترونیک با بهره گیری از تراکنش‌های الکترونیکی و اطلاعات دموگرافیک (مورد مطالعه: بانک رفاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، گرایش کیفیت و بهره وری ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات ، موسسه آموزش عالی مهر البرز

چکیده

شناخت مشتریان و شناسایی سرویس‌های سودده با توجه به تنوع مشتریان بانک و گوناگونی سرویسها در نظام بانکی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. مدیریت ارتباط با مشتری در حال حاضر هسته مرکزی را در دنیای تجارت به خود اختصاص داده است، امروزه درگاه‌های الکترونیکی بانک‌ها با استفاده از شبکه‌های تبادل گوناگون اطلاعات نظیر ساتنا، پایا، چکاوک، صیاد و . . . به یکدیگر متصل هستند. مهمترین شبکه بین بانکی مورد استفاده در ایران شبکه شتاب می باشد. دراین پژوهش با استفاده از فنون داده‌کاوی به بخش‌بندی و رتبه‌بندی مشتریان در شبکه شتاب با استفاده از یک مدل بهبود یافته داده کاوی مبتنی بر تازگی خرید، تناوب خرید و مبلغ خرج شده برای خرید پرداخته شده به نحوی که بانک‌ها بتوانند در این شبکه رفتار مشتریان خود را تحلیل و ارزیابی نموده و به تدوین سیاستهای موثر در برخورد با مشتریان بپردازند. به این منظور داده‌های مورد نیاز از پایگاه داده سوئیچ کارت بانک استخراج و با روش کریسپ تجزیه تحلیل‌های مورد نیاز و عملیات داده‌کاوی بر روی آن انجام شد. این داده‌ها در پایگاه داده های بانک رفاه موجود بوده و با استفاده از دستورات زبان دستکاری داده‌ها از پایگاه دادههای موسسه استخراج گردید. همچنین جهت بررسی مطالعات مشابه و افزایش اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی، اطلاعات مرتبط با مدل مورد نظر گردآوری شد. نهایتاً R+FMW مدلی جهت خوشهبندی مشتریان بانک و تراکنش‌های آنها ارائه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که مدل توسعه یافته R+FMW از دقت بالاتری نسبت به مدل RFM پایه برخوردار است و با استفاده از این مدل بانک‌ها می‎توانند مشتریان فعال در شبکه تبادل بین بانکی(شتاب) را شناسایی کنند و مشتریان و کانال‌های ارتباطی پرهزینه را از جنبه‎ی میزان کارمزد و اطلاعات دموگرافیک تشخیص دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clustering Customers in the Field of Electronic Banking Using Electronic Transactions and Demographic Information (Case Study of Welfare Bank)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Taghavifard,, 1
  • amir mohammad khani 2
  • Fatemeh Lotfi 3
1 Faculty Member, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University
2 Masters student, Industrial Management, Quality and productivity trends, Allameh Tabataba& rsquo;i University
3 M.Sc. Student, Information Technology Management, Mehr Alborz Institute of Higher Education
چکیده [English]

Knowing customers and identifying profitable services is of great importance due to the diversity of bank customers and the variety of services in the country's banking system. Customer relationship management is now the core of the business world, today the electronic portals of banks using various information exchange networks such as Satna, Paya, Chakavak, Sayad and. . . They are connected to each other. The most important interbank network used in Iran is Shetab network.In this study, data mining techniques were used to classify and rank customers in the Shetab network using an improved RFM-based data mining model so that banks could analyze and evaluate their customers' behavior in this network and formulate Deal with effective policies in dealing with customers.For this purpose, the required data were extracted from the bank card switch database and the required analyzes and data mining operations were performed on it by CRISP method. This data is available in the database of the Welfare Bank and was extracted from the database of the institution using DML commands. Also, in order to review similar studies and increase information through library and internet studies, information related to the model was collected. Finally, R+FMW presented a model for clustering bank customers and their transactions. The results showed that the developed R+FMW model has a higher accuracy than the basic RFM model and by using this model, banks can identify customers active in the interbank exchange network (acceleration) and expensive customers and communication channels. Recognize in terms of fees and demographic information

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Mining
  • Segmentation
  • Banking
  • Customer Ranking
  • CRM