بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه صنعت حمل و نقل هوایی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم اقتصادی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 استاد اقتصاد دانشکده مدیریت و علوم اقتصادی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول).

3 استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

4 استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

با توجه به اهمیت و اثرگذاری حمل و نقل در توسعه منطقه‌ای و محلی در کشورها، این مقاله به بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه صنعت حمل ‌و نقل هوایی بعنوان یکی از زیربخش‌های صنعت حمل نقل پرداخته شده است. با توجه به نتایج پژوهش‌های صورت گرفته می‌توان نتیجه گرفت که ارزش افزوده صنعت حمل و نقل هوایی و سطح دستمزد و قیمت سرمایه بعنوان قیمت عوامل‌تولید در این بخش از مهمترین عوامل در افزایش تولید، اشتغال و جذب نیروی‌کار در این بخش در ایران می باشند. به نظر می‌رسد این امر به این دلیل است که در چند سال گذشته به دلایل مختلفی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، تأمین منابع ارزی و فرسودگی ناوگان و تجهیزات در صنعت هوانوردی، اثر منفی همه‌گیری کرونا بر اقتصاد حمل و نقل، سرمایه-گذاری بالایی در بخش حمل‌و‌نقل هوایی ایران صورت نگرفته است، و با توجه به عدم وجود ظرفیت کافی در این بخش، در بسیاری از مواقع کمبود نیز قابل مشاهده است. به همین خاطر افزایش ارزش‌افزوده در این صنعت منجر به افزایش تقاضا برای جذب نیروی‌کار گردیده و اشتغال را افزایش می‌دهد. از طرف دیگـر چـون اغلب افراد شاغل در این بخش از افراد متخصص و تحصیلکرده تشکیل یافته‌اند، ارزش‌افزوده‌ای که این افراد ایجـاد می‌کنند در مقایسه با سایر زیربخش‌های حمل‌و‌نقل بسیار بیشتر می‌باشد. بنابراین حمل و نقل هوایی ضـمن اینکه یکـی از مهمترین زیربخش‌های خدمات برای توسعه اقتصادی منطقه‌ای و محلی می‌باشد، دارای این ظرفیت است که با سرمایه‌گذاری در این بخش، افزایش قابل توجهی در متغیرهای کلان اقتصادی در کشور ازجمله اشتغال به وجود آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Shallenges and Strategies for the Development of the Air Transport Industry

نویسندگان [English]

  • Mahdi niknejad 1
  • Kambiz Hojabr Kiani 2
  • Ahmad Sarlak 3
  • Maryam Khoshnevis 4
1 PhD student, Department of Economic Sciences, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Professor of Economics, Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
3 Assistant Professor of Economics and Faculty member of Azad University, Arak, Iran
4 Assistant Professor of Economics and Faculty member of Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Considering the importance and effectiveness of transportation in regional and local development in countries, this article examines the challenges and strategies for the development of the air transport industry as one of the sub-sectors of the transportation industry. According to the results of research, it can be concluded that the value added of the air transport industry and the level of wages and the price of capital as the price of factors of production in this sector are the most important factors in increasing production, employment and labor force in These sections are in Iran. This seems to be due to the fact that in the past few years, for various reasons, including international sanctions, the provision of foreign exchange resources, and the depletion of fleets and equipment in the air transport industry, the negative impact of the corona epidemic on the transportation economy Transportation, high investment has not been made in Iran's air transport sector, and due to the lack of sufficient capacity in this sector, in many cases, shortages can be observed. Therefore, the increase in value added in this industry leads to an increase in demand for labor and increases employment. On the other hand, because most of the people working in this sector are professionals and educated people, the added value that these people create is much higher than other sub-sectors of transportation. Therefore, aviation, while being one of the most important sub-sectors of services for regional and local economic development, has the capacity to invest in this sector, a significant increase in macroeconomic variables in the country, including employment create...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air Transportation
  • Employment
  • Capital Prices