ارائه الگوی برندینگ شخصی در شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: حوزه خدمات آموزشی)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

افراد نیز همچون سازمان ها، تلاش می کنند تا برند قوی و شناخته شده ای از خود و قابلیت های خود در حوزه های مختلف علمی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره بسازند.با ظهور شبکه‌های اجتماعی در فضای کسب‌وکارهای حوزه آموزش، برندسازی شخصی، بیش از قبل چالش‌برانگیز و مهم به شمار می‌آید بنابراین این پژوهش با هدف برندینگ شخصی در شبکه های اجتماعی در حوزه خدمات آموزشی انجام شده است. روش تحقیق به کارگرفته شده از حیث هدف، بنیادی و کاربردی و از حیث ماهیت، اکتشافی به شمار می‌آید، تکنیک به کارگرفته شده نیز با استفاده از داده‌بنیاد بوده است. ابزار مورد استفاده نیز، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان حوزه آموزشی به صورت گلوله برفی هدفمند بوده است که داده‌های بدست آمده پس از نفر 20‌ام، به اشباع رسید.یافته‌های بدست آمده، نشان دهنده پنج مقوله اصلی به نام مقوله علی، مقوله زمینه‌ای، مقوله راهبردها، پیامدها و مقوله اصلی است.پیامدها حاکی از آن بود که پیاده‌سازی برندینگ شخصی در حوزه آموزش منجر به 4 نتیجه مهم، گسترش بازار، رهبری بازار، افزایش سودآوری و جذب مخاطب خواهد شد. همچنین، راهبردهای بدست آمده نشان دهنده منحصر بفرد بودن، به‌روز بودن، جامعه پذیری، رفتار حرفه‌ای، پویایی، بازاریابی نوین، ارتباطات موثر، مدیریت برندسازی و خودشناسی است که بایستی مدرسان آموزشی از این استراتژی‌ها جهت برندسازی شخصی خود استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting A Personal Branding Model In Social Networks(case study: the field of Educational Services)

نویسندگان [English]

  • Morteza Afshari 1
  • Payam Paslari 2
  • Saeid MoradPour 2
1 Business Management Department, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
2 Business Management Group, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

In today's turbulent and highly competitive environment, company founders and entrepreneurs face various challenges in starting and managing businesses. Business coaches can play an important role in helping them understand business blind spots, challenges and obstacles and build personal brands.Individuals, like organizations, try to build a strong and well-known brand of themselves and their capabilities in various scientific, political, social, cultural, etc. fields. With the emergence of social networks in the business space of education, personal branding, It is more challenging and important than before, so this research has been done with the purpose of personal branding in social networks in the field of educational services. The applied research method is fundamental and practical in terms of its purpose and exploratory in terms of its nature, and the technique used is using database. The tool used was a semi-structured interview with experts in the field of education in the form of a targeted snowball, and the data was obtained after the 20th person reached saturation. , consequences, and the main category. The consequences indicated that the implementation of personal branding in the field of education will lead to 4 important results, market expansion, market leadership, increasing profitability, and audience attraction. Also, the obtained strategies show uniqueness, up-to-dateness, sociability, professional behavior, dynamism, new marketing, effective communication, branding management, and self-awareness that educational instructors should use these strategies for their personal branding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal branding
  • branding
  • branding of social networks
  • brand management